Ortie Capital Investment S.A. jest funduszem działającym na zasadach private equity, venture capital. Istotą działalności funduszu są inwestycje w spółki będące we wczesnej fazie biznesu (seed stage) oraz w jego początkowej formie działalności (start-up).

 

Niewielka wartość inwestycji w przedsięwzięcia na etapie krystalizacji działalności, gdzie niezbędne jest wsparcie zarówno finansowe jak i menedżerskie, stawia Ortie CI jako partnera oferującego przyspieszony rozwój spółki, nie naruszając przy tym niezależności dotychczasowych właścicieli i pomysłodawców biznesu w jego realizacji.
 • Ortie inwestuje w przedsięwzięcia z branży:
 • usług medycznych,
 • produkcji sprzętu medycznego,
 • ochrony zdrowia,
 • farmaceutycznej,
 • sportu i rekreacji,
 • logistycznej,
 • usług finansowych.

Wzrost wartości portfela realizowany jest poprzez dostarczanie niezbędnych dla rozwoju projektu środków finansowych oraz wsparcie biznesowe i branżowe. Zaangażowanie kapitałowe Ortie Capital Investment SA w nowe projekty inwestycyjne waha się na poziomie od 300 tys. do 3 mln PLN, a przeciętny okres inwestycji trwa do 3 lat.

Zasady inwestycji

Ortie inwestuje w przedsięwzięcia z branży:

Usług medycznych
Produkcji sprzętu medycznego
Ochrony zdrowia
Usług finansowych
Ortie stosuje szereg kryteriów, które ułatwiają podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Analizując firmę zwracamy uwagę na następujące czynniki:
 • branża zgodna ze strategią inwestycji funduszu,
 • innowacyjność w charakterze biznesu,
 • doświadczenie zespołu zarządzającego lub zaangażowanego w przedsięwzięcie,
 • produkt lub usługi niewrażliwe na regulacje państwowe,
 • działalność prowadzona przez co najmniej 9 miesięcy.

Wartość dla przedsiębiorców

Co daje przedsiębiorcom współpraca z Ortie Capital Investment
 • wsparcie w stworzeniu sprawnej i efektywnej organizacji,
 • dostarczenie nieoprocentowanego kapitału we wczesnej fazie życia spółki (przedsięwzięcia),
 • skrócenie czasu wejścia na rynek produktu/ usługi,
 • przyszłym (obecnym) kontrahentom gwarancje jakości zarządzania, zgodnej z etyką biznesu,
 • podniesienie prestiżu w instytucjach finansowych,
 • autonomię obecnego zarządu (liderów biznesu) w realizacji obranej strategii,
 • możliwość uczestniczenia w procesie wyjścia funduszu z przedsięwzięcia poprzez odkupienie udziałów spółki (MBO).

Nasze obecne inwestycje:

Nettle S.A. wspiera  działalność firm farmaceutycznych oraz producentów sprzętu medycznego na polskim rynku ochrony zdrowia. Misją firmy jest zabezpieczenie dostaw leków oraz sprzętu do szpitali, aby umożliwić im  sprawne, płynne funkcjonowanie oraz  aby ułatwić partnerstwo w relacjach szpitale-dostawcy.

Spółka założona została w 2006 roku, świadcząc początkowo usługi finansowe. Od 2011 roku jako niezależny operator dystrybucji bezpośredniej oferuje producentom leków i sprzętu medycznego szczelny i przejrzysty system, który zawiera wszystkie usługi, niezbędne do realizacji procesów sprzedaży, bez pośrednictwa hurtowni farmaceutycznej, zaczynając od przyjęcia zamówienia, odbioru towaru z magazynu, transport, działania księgowo-rozliczeniowe, finansowanie sprzedaży, łącznie z przejęciem ryzyka, a także promocję i telemarketing.

Poprzez finansowanie sprzętu medycznego Nettle pomaga wdrażać nowe technologie w szpitalach. W 2014 roku spółka Nettle została ogłoszona finalistą jednego z najbardziej prestiżowych konkursów biznesowych w Europie – EUROPEAN BUSINESS AWARDS zdobywając tytuł National Champion.

Doświadczenie, wysoka jakość usług i nowoczesne rozwiązania sprawiają, że z usług Nettle korzystają wiodący producenci leków. W czerwcu 2018 roku firma otworzyła własne nowoczesne centrum dystrybucyjne w Warszawie. Od 2016 roku prowadzi działalność również poza granicami kraju, operując ze swojego oddziału w Lizbonie.
Miesięcznie firma obsługuje sprzedaż o wartości 66 mln zł, do tej pory udzieliła finansowania producentom leków na 2,7 mld zł.

Hurtownia Farmaceutyczna Asclepios S. A. jest spółką, działającą na rynku od 1995 roku. Fundusz Inwestycyjny Ortie jest właścicielem Asclepiosa od 2008 roku. Asclepios to spółka o nowoczesnej strukturze zarządzania. Właściwy trzon firmy to działy handlowe. Pozostałe usługi powierzone zostały partnerom zewnętrznym.

System logistyczny oparty jest na rozbudowanej w całym kraju sieci transportowej, kilku punktach przeładunkowych oraz na magazynie leków w Radonicach. Partnerami spółki są najwięksi dostawcy na rynku medycznym, zatem Asclepios posiada w swojej ofercie większość dostępnych w Polsce leków dla lecznictwa zamkniętego. Prowadzi również samodzielny import leków szpitalnych.

Położenie nacisku na działania handlowe, zaowocowało w 2008 roku powstaniem pięciu biur regionalnych, dzięki czemu w niedługim czasie Asclepios zaczął dostarczać leki do szpitali na terenie całego kraju. Obecnie firma współpracuje z ponad 500 szpitalami w Polsce, biorąc udział w coraz większej ilości postępowań przetargowych.

Asclepios jest laureatem wielu prestiżowych, ogólnopolskich nagród – kilkakrotnie zdobywał Gazele Biznesu oraz Diamenty Forbesa.

Spółka RBO świadczy szeroki zakres usług informatycznych i telekomunikacyjnych. Kieruje swoją ofertę do firm działających w różnych branżach. Udostępnia im najbardziej zaawansowane rozwiązania pozwalające na usprawnienie pracy w przedsiębiorstwie, a tym samym na zwiększenie konkurencyjności na rynku.

W ofercie firmy RBO znajdują się zarówno tradycyjne usługi informatyczne, takie jak konfiguracja, instalacja i administracja sprzętem komputerowym czy wynajem urządzeń, jak i innowacyjne rozwiązania, wśród których na uwagę zasługują telefonia VoIP czy autorskie aplikacje stworzone z myślą o przedsiębiorstwach z różnych branż. Klient może wybrać z szerokiej oferty najbardziej odpowiadające jego potrzebom usługi. Odpowiednie zaplecze IT pozwala każdej firmie, niezależnie od jej profilu, na usprawnienie procesów biznesowych przy jednoczesnym wprowadzeniu znacznych oszczędności.

RBO jest laureatem wielu nagród i wyróżnień – m.in. Best Quality 2015, Computerworld TOP200, Deloitte Technology Fast 50 Central Europe 2014.

Inwestycje zrealizowane:

Firma logistyczna Poltraf – wyspecjalizowała się w organizacji i obsłudze dystrybucji bezpośredniej produktów firm z branży farmaceutycznej oraz branż pokrewnych, działających na rynku szpitalnym lub aptecznym. Działalność Spółki podzielona została na trzy podstawowe grupy:
 1. Kompleksowa obsługa sprzedaży produktów firm z sektora farmaceutycznego
 2. Ogólnopolska dystrybucja produktów leczniczych, środków opatrunkowych i wyrobów  medycznych
 3. Magazynowanie i konsygnacja produktów leczniczych i środków opatrunkowych
Na co dzień Poltraf współpracuje z ponad 180 producentami i dystrybutorami produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków opatrunkowych, suplementów diety  i kosmetyków. Realizuje przeszło 76 000 dostaw miesięcznie. Siedziba firmy mieści się w Błoniu koło Warszawy, gdzie znajduje się też jeden z trzech składów konsygnacyjnych.

W marcu 2015 roku sfinalizowana została umowa sprzedaży udziałów spółki Poltraf.  Nabywcą 100% udziałów jest  międzynarodowa firma logistyczna UPS z Atlanty z USA.

Etapy realizacji procesu inwestycyjnego

Analiza wstępna
Pierwszym krokiem w rozpoznaniu przedsięwzięcia przez Ortie jest przekazanie projektu inwestycyjnego w formie opisu przedsięwzięcia (załącznik). Po pierwszej analizie przedsięwzięcia ORTIE ocenia zgodność projektu ze strategią funduszu, szacuje wstępne ryzyka związane z jego realizacją. Na tym etapie mogą się odbyć spotkania z twórcami koncepcji przedsięwzięcia.
Ocena biznes planu
Drugim etapem jest analiza pełnego biznes planu, z szczególnym uwzględnieniem analizy produktu lub usługi, charakterystyki i potencjału rynku, oceny kadry zarządzającej, oszacowania prawdopodobieństwa realizacji założonych w biznes planie prognoz finansowych.
W przypadku istnienia spółki w fazie rozwoju, przeprowadzany jest proces due diligence w obszarach finansowych, organizacyjnych i prawnych.
Końcowa ocena przedsięwzięcia i ustalenie warunków inwestycji
Na podstawie wyników oceny firmy i osób nią zarządzających podejmowana jest przez fundusz decyzja o przyjęciu bądź odrzuceniu projektu. Po akceptacji przedsięwzięcia przez fundusz ustalane są warunki inwestycji, które zostają zamieszczone w umowie inwestycyjnej. Po podpisaniu umowy, następuje realizacja wypłaty środków i zamknięcie transakcji.
Pełny proces inwestycyjny – od chwili otrzymania przez Ortie niezbędnych materiałów i danych, do momentu przekazania pieniędzy na konto spółki – może trwać od 1,5 do 3 miesięcy w zależności od postawy liderów przedsięwzięcia a także przepływu dokumentów i informacji.
Współpraca po inwestycji
Decyzja o kapitałowym zaangażowaniu w spółkę oznacza rozpoczęcie współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu interesów. Poza powiązaniem kapitałowym, fundusze związane są ze spółką poprzez dyrektora inwestycyjnego Ortie, który reprezentuje ich interesy w radzie nadzorczej, a jednocześnie jest partnerem zarządu spółki, służąc doradztwem przy kluczowych decyzjach. Spółki zobowiązane zostają do regularnego raportowania, najczęściej w odstępach miesięcznych, według ustalonego wzoru, pozwalającego na wczesne wykrywanie nieprawidłowości bądź pogarszania się sytuacji. Co roku spółki przygotowują budżety na rok następny, które muszą zostać zatwierdzone przez ich rady nadzorcze, i które stanowią podstawę oceny działalności spółki i jej zarządu.
Główne obszary współpracy ze spółką
 • pomoc w przygotowaniu strategii, biznes planów i planów finansowych,
 • doradztwo przy przygotowaniu i wdrażaniu planów inwestycyjnych, a także przy wyborze,ocenie oraz pozyskaniu źródeł i instrumentów finansowania,
 • wsparcie spółki w przekształcaniu jej struktury organizacyjnej i korporacyjnej w procesie dynamicznego wzrostu i rozwoju firmy,
 • pomoc w poszukiwaniu i negocjacjach z inwestorem strategicznym.
Wyjście z inwestycji
Sposób wyjścia funduszu z danej inwestycji jest uzgodniony wcześniej w umowie inwestycyjnej.Decyzja uwzględnia etap rozwoju i specyfikę danej spółki, branży, w której działa oraz cyklu koniunktury. Ważne jest aby po wyjściu Ortie z inwestycji, nowy inwestor kontynuował przyjętą przez spółkę strategię, powodującą dalszy wzrost jej wartość.
W związku z tym, iż Ortie inwestuje w przedsięwzięcie w jego wczesnej fazie rozwoju a inwestycję zamierza zakończyć w okresie do 3 lat, preferowaną formą jest sprzedaż udziałów dotychczasowym zarządzającym poprzez transakcję MBO (wykup menadżerski) lub zbycie udziałów innemu funduszowi venture capital, który inwestuje w spółki w rozwiniętych fazach rozwoju.
Proces wyjścia z inwestycji realizowany jest we współpracy z doświadczonym i wykwalifikowanym doradcą, specjalizującym się w obsłudze transakcji średniej wielkości.

Władze spółki

Paweł Szewczyk
Członek Zarządu

Krzysztof Wojtas
Prezes Zarządu

Piotr Król
Członek Zarządu

Kontakt

Zapraszamy do współpracy dynamicznych przedsiębiorców i pomysłodawców biznesu. Korespondencję dotyczącą zapotrzebowania na środki finansowe na realizację nowych projektów prosimy kierować na adres: biuro@ortie.pl

Telefon
+ 48 71 769 81 88
+ 48 71 769 84 10

Ortie Capital Investment S.A.
ul. Hubska 44
50-502 Wrocław
To Top