Ortie
PolishEnglish

Partner innowacyjnych przedsiębiorców i wizjonerów

Ortie Capital Investment S.A. jest funduszem działającym na zasadach private equity, venture capital. Istotą działalności funduszu są inwestycje w spółki będące we wczesnej fazie biznesu (seed stage) oraz w jego początkowej formie działalności (start-up).
Niewielka wartość inwestycji w przedsięwzięcia na etapie krystalizacji działalności, gdzie niezbędne jest wsparcie zarówno finansowe jak i menedżerskie, stawia Ortie CI jako partnera oferującego przyspieszony rozwój spółki, nie naruszając przy tym niezależności dotychczasowych właścicieli i pomysłodawców biznesu w jego realizacji.
  • Ortie inwestuje w przedsięwzięcia z branży:
  • usług medycznych,
  • produkcji sprzętu medycznego,
  • ochrony zdrowia,
  • farmaceutycznej,
  • sportu i rekreacji,
  • logistycznej,
  • usług finansowych.
Wzrost wartości portfela realizowany jest poprzez dostarczanie niezbędnych dla rozwoju projektu środków finansowych oraz wsparcie biznesowe i branżowe. Zaangażowanie kapitałowe Ortie Capital Investment SA w nowe projekty inwestycyjne waha się na poziomie od 300 tys. do 3 mln PLN, a przeciętny okres inwestycji trwa do 3 lat.